The Understandingly Warbling Pseudynom - A Country Boy Can Survive

Sköna utseenden

När man talar om skönhet så kanske man känner att detta med att göra en vaxning i Stockholm inte alls är så roligt. Det är roligare att åka till Rio de Janeiro och göra en riktig brasiliansk vaxning. Detta är ju såklart det mest "äkta" och jag tror vekrligen att man kan göra detta om man har möjligheten att åka hem. Men om man inte har det så kanske man ändå kan komma till den insikten att man får igenom allting för alla andra och att frugan kanske kan få detta med vaxning att fungera ifall hon hjälper till och rycker.